مرور برچسب

شهرنشینی معاصر

آمایش سرزمین، شهرهای جدید و استراتژی  بهینه سازی مصرف انرژی

آمايش سرزمين، شهرهاي جديد و استراتژي  بهينه سازي مصرف انرژي   خلاصه: محدود بودن امكان گسترش افقي شهرها از يك سو و پرهزينه بودن گسترش عمودي آن‌ها از سوي ديگر، سبب مي‌شود كه ساخت شهرهاي جديد به عنوان يكي از راه حل‌هاي مطلوب مطرح…

آپارتمان‌هایی بی‌ریشه برای آدم‌هایی بی‌ریشه‎‌تر

در سال‌های دهه ۱۳۴۰، همانگونه که می‌دانیم سیاست فرهنگی رژیم پیشین ملغمه‌ای بود از تضادها‌: از یک سو، نوعی دموکراسی فرهنگی آغاز شده بود که در بسیاری موارد به گسترش و حتی تعمیق و ریشه‌گرفتن گروهی از فرایندها و رفتارهای فرهنگی مفید دامن می‌زد…