مرور برچسب

شناخت شهر

انتشار هفتگی جلد دوم کتاب «بوطیقای شهر» (بخش دوم)

پیرسانسو، برگردان: ناصر فکوهی با همکاری زهره دودانگه دو ورود مهم: چنین است که در نهایت، تنها دو نوع ورود شایستۀ آن‌اند که چنین بازشناخته شوند: ورود پیروزمندانه یا به بیان بهتر «پیروزی» یا ورود ناشناس؛ یعنی یا در معرض دید باشی و همگان تو…