مرور برچسب

شرق اروپا

گزارشی کوتاه از یک فاجعه

گزارشی کوتاه از یک فاجعه نگاهی اجمالی به ژئوپلیتیک پیرامونی ِ خاورمیانه در آغاز قرن بیست‌و‌یکم زمانی که سران قدرت‌های رو به پیروزی در جنگ جهانی دوم – استالین، چرچیل و روزولت و سپس ترومن – در کنفرانس تهران (نوامبر و دسامبر ۱۹۴۳)، یالتا…