مرور برچسب

شانس

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی (بخش دوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش دوم/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402 بحران اساسی امروز در بحث خوشبختی قرارگرفتن آن در نوعی فرآیند بازاری شدن است،…