مرور برچسب

سینمای لهستان

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما(۱۳): سه رنگ

سه رنگ(۱۹۹۳-۱۹۹۴) کریشتوف کیشلوفسکی (۱۹۴۱-۱۹۹۶) فیلمساز لهستانی که موفقیت و شهرت جهانی خود را مدیون فیلم‌هایی است که در خارج از لهستان تهیه کرد و «سه رنگ» از مهم‌ترین آن‌ها بود. سینمای او در مرزهای سینمای آوانگارد و هنری و سینمای…