مرور برچسب

سوسیالیسم

پاره‌های اندیشه و هنر (۳): رُزا لوکزامبورگ، اقتصاددانی بسیار سیاسی

میشل کرتکه / برگردان ناصر فکوهی رُزا لوکزامبورگ را امروز یکی از نمایندگان برجسته سوسیالیسم به حساب می‌آورند. اما در زمان حیاتش به شدت زیرانتقاد بود. لوکزامبورگ البته هم شهرت داشت و ستایش می‌شد و هم مورد اتهام و حمله. رویکردهای نسبت به…