مرور برچسب

سوزان سانتاگ

گفتارهای عمومی (۱۱۷): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛سوزان سانتاگ

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و هفدهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 13 مرداد ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال…