مرور برچسب

سمینار مسائل فرهنگی

سمینار مسائل فرهنگی – اجتماعی معاصر: فصل چهارم

سمینار مسائل فرهنگی – اجتماعی معاصر ناصر فکوهی / فصل چهارم: زمستان 1402 تحول مباحث نظری-تاریخی جنسی / جنسیتی از پارینه سنگی تا امروز دوازده جلسه / روزهای سه‌شنبه ساعت 3 تا 5 بعدازظهر به صورت مجازی شروع جلسات: 5 دی ماه 1402 هزینه:…