مرور برچسب

سلطه مذکر

همیشه جای یک سبیل خالی است!(۱)

گفتگوی پیر بوردیو و کاترین پورتوون ترجمه ناصر فکوهی توضیح: پیش از این، در همین صفحه مصاحبه ای از کاترین پورتوون با بوردیو را درباره کتاب «سلطه مذکر» خواندیم. این بخش دیگری از همین مصاحبه است که در شماره دیگری از تله راما(20 ؤوئیه 1998)…