مرور برچسب

سلامت جسمانی

پرسش از فرهنگ (۳۴): رابطه فرهنگ با بیماری و سلامت جسمانی چیست؟

بیماری و فرهنگ پیش از این در همین ستون درباره جامعه شناسی بدن بحثی انجام دادیم و گفتیم که علوم اجتماعی جدید سنتی را که در اواخر قرن نوزده و ابتدای قرن بیستم از جمله در شخصیت هایی همچون زیمل، دورکیم، موس و هرتز وجود داشته است در سال های…