مرور برچسب

سرمایه اری

گروه سینما / تاملی برساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری ۱

گروه سینما / تاملی بر ساختارهای خشونت مدرن سرمایه داری / با تاکید بر فیلم مستند: کودک و استثمار(1358)، محمد رضا اصلانی / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / موسسه فضا / 26 دی ماه 1394 / زمان سخنرانی: 100 دقیقه / بخش اول: 20 دقیقه / محصول: انتشارات…