مرور برچسب

ستایش تورن

موزه خیال (۱۷): ژرژ ماتیو / در ستایش ژنرال تورن

ژرژ ماتیو (Georges Mathieu) (1922-2012) نقاش فرانسوی که به جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی تعلق داشت در ژانویه 1952، در کمتر از 45 دقیقه یک تابلو  با ابعاد عظیم (2در4 متر) خلق کرد که نام «در ستایش ژنرال تورن»( Hommage au maréchal de Turenne) (19…