مرور برچسب

سال نو میلادی

۲۰۲۴، سال همه خطرها، سال همه امیدها

سال جدید میلادی، در شرایطی آغاز می‌شود که جهان یکی از خطرناک‌ترین موقعیت‌های خود را در دوران پس از جنگ جهانی دوم تجربه می‌کند. تداوم بحران اقلیمی، جنگ و کشتار در خاور‌میانه، اوکراین، یمن،... خشونت‌های بی‌پایان قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی در…