مرور برچسب

ساسكیا ساسن

گفتارهای عمومی (۱۲۰): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ساسکیا ساسن

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و بیستمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 3 شهریور ۱۴۰۱ در کانال درس ها، کانال گفتارهای…