مرور برچسب

زیبایی

عکس فوری (۲۶۸): عطر ِ زن، سم ِ مرگ: هشت مارس و نجات انسانیّت 

امسال روز زن در ایران، شکلی دیگر به خود گرفته است و نه معنایی دیگر با کل جهان و زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم. جهان امروز از قدرتمند‌ترین پهنه‌های آن تا قدرت خونین و ننگین  ویرانشهرهای بازمانده از استعمارش، همواره «قدرت» را در نه در نیروی…