مرور برچسب

زیبایی شناسی ماشینیسم

موزه خیال(۱۰): فوتوریسم

فوتوریسم، یا آینده‌گرایی، مکتب هنری که در سال ۱۹۰۹ به وسیله مارینتی نویسندة ایتالیایی پایه نهاده شد. مارينتی در ايتاليا و فرانسه به فعاليت ادبی مشغول بود. او در سال 1909، بيان‌نامه فوتوريسم را نیز منتشر كرد و اين جنبش را بنيان…