مرور برچسب

زن بودگی

گفتارهای عمومی (۴۹): فمینیسم راست

فمینیسم راست همان‌گونه که در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم، مطالبات زنان و کارگران در دوران انقلاب صنعتی هم‌پوشانی داشتند. همچنین زنان از جایگاه مادری پیش و بیش از مردان به کار کودکان معترض بودند و البته دستاوردهای ارزشمندی نیز در جوامع…

نگاهی بر دو مفهوم زن‌بودگی و مرد‌بودگی

بحث امروز من، به طور خاص بر مفهوم «زن بودن» و «مرد بودن» متمرکز است. این دو مفهوم در اکثر جوامع انسانی مدرن، به مثابه مفاهیم بدیهی در نظر گرفته می‌شوند یعنی به سادگی کسی واقعا از خودش سوال نمی‌کند «زن بودن» «مرد بودن» یعنی چه؟ بلکه بر اساس…