مرور برچسب

زندگی نامه نویسی

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و پنجم: خودزندگی‌نامه نویسی، ابزاری برای مقاومت در برابر فشار…

✍️ جلسه چهل و پنجم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ درباره «خودزندگی‌نامه نویسی، ابزاری برای مقاومت در برابر فشار روزمرگی» برگزار خواهد شد. در این جلسه آقای دکتر ناصر فکوهی (استاد انسان شناسی در دانشگاه تهران و مدیر موسسۀ انسان‌شناسی و…