مرور برچسب

زلزله خوی

عکس فوری(۲۶۰): خوی، باز هم فاجعه، باز هم بی‌کفایتی

قصه پُرغصه زلزله‌های ایران زمین پایانی ندارد. در کشوری که همه متخصصان و حتی مردم کوچه و خیابان می‌دانند هر لحظه در هرگوشه‌ای از آن می‌تواند زلزله‌ای ویرانگر، تمام هستی انسان‌هایی بی‌شمار را به باد دهد، افراد متعارف از خود سلب…