مرور برچسب

زبانشناسی

محیط‌شناسی زبان‌ها

لویی ژان کالوه / برگردان ناصر فکوهی لوی – ژان کالوه (Louis-Jean Calvet) استاد زبان‌شناسی دانشگاه پرووانس است آخرین اثر او: مقالاتی درباره زبان‌شناسی: آیا زبان یک ابداع زبان‌شناسان است؟ که به وسیله انتشارات پلون در سال 2004 به…