مرور برچسب

زایمانهای سنتی

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۴)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور یک درد مُبهم: زایمان ، «یک شادمانی زجرآور» ژرژ بتای، تجربه درونی زایمان‌های سنتی در زایمان، درد، نه به یک بیماری مربوط می‌شود و نه به یک تصادف؛ درد، سخت و مقطعی است و مادر…