مرور برچسب

ریچارد هوگارت

گفتارهای عمومی (۱۰۵)،درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا؛ ریچارد هوگارت

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و پنجمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر مدرن بریتانیا، از برتراند راسل تا آلن دوباتن” در تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت ۱۴۰۱ در کانال درسها، کانال گفتارهای…