مرور برچسب

ریچارد رورتی

گفتارهای عمومی (۱۱۴): درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر؛ ریچارد رورتی

به اطلاع علاقمندان می رساند صد و چهاردهمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمت جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر ده متفکر بزرگ آمریکای معاصر، از جان دیویی تا مایکل سندل” در تاریخ پنجشنبه 23 تیر 1401 در کانال درس ها، کانال گفتارهای…