مرور برچسب

ریشه های اسطوره ای

ریشه های اسطوره ای یک رفتار اجتماعی : پیک نیک در ایران

این مقاله برای انتشار در یادنامه دکتر غلامحسین صدیقی تقدیم می شود. خرداد 1386 انتساب رفتارهای اجتماعی جدید به گذشته های تاریخی از خلال نوعی رویکرد تطوری لااقل از ابتدای قرن بیستم در انسان شناسی مورد اعتراض بوده است. این اعتراض اما با…