مرور برچسب

ریزش ساختمان

عکس فوری (۲۳۵): خلاء هولناکی به نام بی‌کفایتی

فروپاشی ساختمان متروپل در آبادان، از نماد تا واقعیت هوای شهرها، از فرط آلودگی و گرد وغبار، غیر‌قابل تنفس شده؛ گرانی نفس مردم را بریده؛ چشم‌اندازی برای هیچ‌کس نیست؛ آن‌هم نه برای چند سال‌ و چند ماه‌، بلکه حتی برای چند روز. بیابان‌ها گسترش…