مرور برچسب

رولان رومن

زندگانی تولستوی

گروه کتاب و رسانه رولان، رومن، زندگانی تولستوی، ترجمة ناصر فکوهی، مشهر، نشر دانش – نشر پویا، 1364، چاپ سوم، مشهد، نشر نیکا،1380، 320 صفحه + توضیحات مترجم درباره اسامی خاص و مکان های تاریخی –جغرافیایی + عکس هایی از تولستوی. دربارة…