مرور برچسب

روشنفکران

فاصله‌هایی که غرق ابهام‌اند: این روزها رابطه روشنفکران با روزنامه‌ها چگونه است؟

میزگردی با حضور دکتر ناصر فکوهی و دکتر حسن نمکدوست لیدا فخری- مهسا رمضانی روزگاری نه چندان دور، روزنامه‌ها پایگاه روشنفکران و روزنامه‌نگاری کاری روشنفکرانه بود، اما آنچه این روزها شاهد هستیم گسست ارتباط برخی گروه‌های مرجع از جمله…

روشنفکران با قدرت مشکلی نداشته‌اند:گفت‌وگو با ناصر فکوهی

محمدجواد استادی در تاریخ معاصر ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب، روشنفکران به معنای کسانی که در حوزه فرهنگ می توان آنها را نخبگان نامید و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اصلی اندیشه و حافظه مشروعیت یافته و رسمی این پهنه به حساب می آمده اند،…

روشنفکران با چه چیزی قهر کرده اند؟

تصویر: بکت، در انتظار گودو پرسشی که روزنامه بهار برای ویژه نامه نوروزی اش مطرح کرده بود، این است که: چرا به نوعی شاهد کنار کشیدن گروه بزرگی از روشنفکران و اندیشمندان از دخالت در مباحث روز و مسائل اجتماعی کشورمان و یا کاهش سهم این دخالت…

چشم اسفندیار روشنفکران

در این یادداشت به هیچ‌رو قصد ما وارد شدن مجدد به بحث تعریف روشنفکر نیست و خوانندگان می‌توانند مفهوم «روشنفکر» را به همان معانی متعارفی که ظاهراً در سطح عمومی و در قالبی ابهام‌انگیز وجود دارد یعنی «کسانی که کار فکری می‌کنند» و یا «منتقدان…

روشنفکران: جادوگران عصر جدید

در قرون وسطی یکی از سرگرمی های مردم آن بود که در میدان های شهر جمع می شدند و به تماشای سوختن زنده زنده زنان یا مردانی می نشستند که دستگاه تفتیش عقاید کلیسا به جرم جادوگری دستگیرشان کرده بود و پس از گرفتن اعتراف زیر شکنجه از آنها، برای…