مرور برچسب

روسپیگری

کتابخانه انسان‌شناسی (۴)

حق مادری (۱۸۶۱) / یاکوب باخوفن در سنت انسان‌شناسی، فمینیسم جایگاهی ویژه داشته و شاید هیچ یک از علوم اجتماعی نباشد که تا به این اندازه در خود دانشمندان و نظریه‌پردازان زن موضوع زنان را گردآورده باشد. پیشینه این امر دستکم به دوران روشنگری…