مرور برچسب

روز معلم

 درگذشت یک دوست فراموش‌ناشدنی: دکتر یعقوب موسوی (۱۳۳۵-۱۴۰۲) 

سید یعقوب موسوی، دانشیار دانشگاه الزهرا بود و روز یازده اردیبهشت در آستانه روز معلم ما را ترک کرد. سال‌ها بود که او می‌شناختم و از آنجا که موضوع کار ما هر دو، درباره شهر و مطالعات اجتماعی آن بود، بارها با هم در برنامه‌ها و سخنرانی‌ها،…