مرور برچسب

روابط اجتماعی

درسگفتار: خود و دیگری (بخش دوم)

خود و دیگری / درسگفتار/ مقدمه/ بخش دوم بنابراین اگر بخواهیم هویت را تعریف کنیم ساده‌ترین تعریف برای هویت (نظریه‌پردازان بسیاری درباره هویت سخن گفته‌اند) این است که هویت مجموعه مشخصات فیزیکی ما (که شکل ما را می‌سازند) و به‌ویژه مشخصات…