مرور برچسب

رنگها و شکلها

موزه خیال (۱۱): پیت موندریان(۱۸۷۲-۱۹۴۲) / نیویورک سیتی (۱۹۴۲)

زمانی که پیت موندریان، نقاش هلندی به نیویورک وارد شد، جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. نیویورک شهری که همچون بسیاری  دیگر از شهرهای امریکایی، ساختاری از خطوط عمودی و افقی، خیابان‌های ممتد و بلوک‌های ساختمانی چهارگوش و آسمان‌خراش‌ها آن…