مرور برچسب

رمان

پیوست‌هایی بر مقاله کامو؛ بیگانه‌ای در شهر

برگردان: ناصر فکوهی پیوست‌های زیر برای مقاله «کامو بیگانه‌ای در شهر» نوشته ناصر فکوهی انتخاب شده که در مجله برگ هنر  شماره ۳۳ بهار ۱۴۰۱، منتشر شده‌ است. پیوست‌ها به نقل از ویژه‌نامه مجله لوپوان درباره کامو انتخاب شده‌‌ است. ابتدا توضیح…