مرور برچسب

رایدلی اسکات

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۲۰): پادشاهی بهشت

پادشاهی بهشت / رایدلی اسکات فیلم پادشاهی بهشت بیش از آنکه یک فیلم سیاسی باشد، یک فیلم تاریخی است. پادشاهی بهشت که به بازسازی تاریخی جنگ‌های صلیبی می‌پردازد، بیشتر به صورت غیر‌مستقیم و حتی شاید خارج از اراده فیلمساز، یک فیلم سیاسی به حساب…