مرور برچسب

راهنمای درس انسان شناسی شهری

راهنمای درس انسان شناسی شهری

نیم ترم اول سال تحصیلی 1385-86 همچون ترم های گذشته در این نیم ترم نیز یک موضوع اصلی و پایه ای وجود دارد که کارهای تحقیق و اتنوگرافی ها بر گرد آن انجام می گیرند. موضوع این ترم عبارت است از : ” پیک نیک به مثابه یک رفتار اجتماعی“‌. این…