مرور برچسب

رابطه با جهان

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی(یازدهم): توهم قابلیت‌های ذاتی

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/ بخش یازدهم / توهم قابلیت‌های ذاتی / با همکاری عمار احمدی ما باید مفهوم نبوغ ذاتی را از مسئله ژنتیک خارج کنیم. این‌که «نبوغ» در خون ایرانی‌ها است یک بحث نژادپرستانه است و هیچ مدرک، کتاب و سندی…