مرور برچسب

دیکتاتوری جهان سوم

کرونا و رازهایش

سال ۲۰۲۲ میلادی با موقعیتی تنش‌آمیز در سراسر جهان آغاز شد، موقعیتی که ظاهرا ادامه یافتن پاندمی کرونا، همچون درختی که چنگل را می‌پوشاند، آن را از دید بسیاری از ناظران پنهان کرده است. در واقع، بیماری کرونا با پی‌آمدهایی که هر روز اعلام می‌شود…