مرور برچسب

دکتر استرنلاو

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۲۳): دکتر استرنجلاو / استنلی کوبریک 

از میان موضوع‌های هولناکی که یک فیلم می‌تواند به آن بپردازد، شاید هیچ کدام به اندازه یک تراژدی اتمی وحشت‌زا  نباشد. زیرا چنین حادثه‌ای اگر در قالب جنگی جهان روی دهد، به احتمال  قوی به معنای پایان بشریت خواهد بود و یا دست‌کم…