مرور برچسب

دنیای جهانی شده

پاره‌های اندیشه و هنر (۲۲): دنیای جهانی شده

مارک اوژه برگردان ناصر فکوهی دنیای جهانی‌شده، دنیای ناپیوستگی‌ها نیز هست: شهرهای خصوصی، محله‌های  خصوصی، مجتمع‌های مسکونی «امن»‌، دسترسی ما به مصرف تنها از خلال رمزها(کُدها) ممکن است: رمزهای ورود به یک ساختمان مسکونی یا محل کار‌،…