مرور برچسب

دلالی فرهنگی

کار جمعی و به دور از قهرمان سازی تنها راه رهایی از قلدرمنشی

کار جمعی و به دور از قهرمان سازی تنها راه رهایی از قلدرمنشی در عرصه فرهنگ، گفتگو با ناصر فکوهی • متأسفانه در سال‌های اخیر پدیده «قلدری» به شدت در جامعه ما گسترش یافته و اکثر آدم‌ها سعی می‌کنند در هر شرایطی با قلدری حرفشان را به کرسی…