مرور برچسب

دروازه های شهر

بوطیقای شهر- بخش ۵۳

تصویر: ایستگاه راه آهن اثر کلود مونه پیر سانسو، برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه 8 دروازه‌های شهر: ایستگاه راه‌آهن چه کسی رویای راه‌یافتن به شهر از خلال دروازه هایش را ندارد- و با این همه، آن زمان‌ها که کسی همچون ژان ژاک روسو…