مرور برچسب

داوید لوبرتون

انسان شناسی درد و رنج (۹۷)

داوید لوبرتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور دیدار با یکی از شاگردانش که با شور و هیجان و اصرار به او علاقمند است، زندگی او را دگرگون می‌کند. کلمر مردی است که بیشتر از آنکه عاشق اریکا باشد، شیفته نبوغ او در موسیقی است. و اریکا نیز به…