مرور برچسب

داعشی ها

عکس فوری (۲۶۷): تاملی درباره حمله شیمیایی به مدارس دخترانه

عکس فوری (267)، تاملی درباره حمله شیمیایی به مدارس دخترانه: چرا داعشی‌ها در ایران راه به جایی نمی‌برند؟ دست‌اندرکاران کشور، اگر نگوییم در چند دهه اخیر، دستکم در چند هفته و چند ماه اخیر، مورد پرسش‌های مشروعی قرار گرفته‌اند که هرگز نخواسته…