مرور برچسب

خیر و شر

نظریه های بدن (۹): وحدانیت و بدن

نظریه‌های بدن / بخش نهم/ وحدانیت و بدن از جلسه امروز وارد یک حوزه جدید و مهم درشکل‌گیری تاریخ نظریه بدن می‌شویم و آن حوزه مونوتیئسم یا وحدانیت دینی یا اعتقاد به خدای واحد در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) است که البته گستره…