مرور برچسب

خود و دیگری

درسگفتار: خود و دیگری (بخش دوم)

خود و دیگری / درسگفتار/ مقدمه/ بخش دوم بنابراین اگر بخواهیم هویت را تعریف کنیم ساده‌ترین تعریف برای هویت (نظریه‌پردازان بسیاری درباره هویت سخن گفته‌اند) این است که هویت مجموعه مشخصات فیزیکی ما (که شکل ما را می‌سازند) و به‌ویژه مشخصات…

پاره های اندیشه و هنر (۸): کلود لوی استروس و از خود تا دیگری

برگردان ناصر‌ فکوهی هرچند استروس را عمدتاً با سهم بزرگى كه در پايه ‏گذارى مكتب ساختارگرايى در فرانسه داشت و از خلال آثارى بنيادين، چون انسان‏شناسى ساختارى و اسطوره ‏شناسی ها  می ‏شناسند،اما تأثير فكرى او بسيار فراتر از مرزهاى انسان‏شناسى…

گفتارهای عمومی (۷۰): خود و دیگری/ بدن خود و بدن دیگری (بخش اول)

خود و دیگری/ بدن خود و بدن دیگری /بخش اول تاریخ بدن بخشی از انسان‌شناسی و در زیرمجموعه انسان‌شناسی تاریخی قرار می‌گیرد. در اینجا مایلم با رویکرد خود و دیگری به این موضوع بپردازم. در این گفتارها همیشه از یک یا دو مفهوم کلیدی بحث خود را…

گفتارهای عمومی (۷۰):خود و دیگری: بدن خود و بدن دیگری (بخش دوم)

خود و دیگری: بدن خود و بدن دیگری / بخش دوم بحث بدن را در چارچوب خود و دیگری ادامه می‌دهیم. در بخش پیش به مفهوم «بدن‌های مورد استناد» اشاره کردیم. در جوامع مختلف چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی بدن‌هایی مطرح و برجسته می‌شوند…

گفتارهای عمومی (۶۷):خود و دیگری/ زن و مرد (بخش دوم)

خود و دیگری: زن و مرد/ بخش دوم همان‌طور که اشاره کردیم اگر تحول رابطه زن و مرد به عنوان رابطه خود و دیگری به طبیعت نزدیک بود در نهایت همان سلطه مرد بر زن یا مذکر بر مؤنث را داشتیم که در طبیعت نیز وجود دارد. در طبیعت نه همه‌جا بلکه میان…

گفتارهای عمومی (۶۷): خود و دیگری: زن و مرد (بخش اول)

خود و دیگری: زن و مرد این موضوع که در فرهنگ‌های مختلف شاهد فاصله‌گرفتن افراد با یک‌دیگر و نفی دیگری به نفع خود یا تلاش برای حفظ هویت خود با طرد هویت دیگری صورت می‌گیرد ریشه‌های متفاوتی دارد. تا رابطه انسان با طبیعت، جانوران، اشیا و در کل…