مرور برچسب

خودمحوربینی

جلسات پرسش و پاسخ، جلسۀ پنجاه و دوم: خودمحوربینی فرهنگی در ایران و آسیب‌هایش

جلسه پنجاه و دوم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ درباره «خودمحوربینی فرهنگی در ایران و آسیب‌هایش» برگزار خواهد شد. در این جلسه آقای دکتر ناصر فکوهی (استاد انسان شناسی در دانشگاه تهران و مدیر موسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ) به پرسش‌های…