مرور برچسب

خوانش فضاهای شهری

انتشار هفتگی جلد دوم کتاب «بوطیقای شهر» (بخش سوم)

پیرسانسو، برگردان ناصر فکوهی با همکاری زهره دودانگه اما چرا برای چنین درک و دریافتی باید به ایستگاه رفت، و آن‌طور که میشل بوتور پیشنهاد می‌کند، نباید یک سوپرمارکت را انتخاب کرد؟ به قول او، چیزهایی که در یکی از این مغازه‌های بزرگ…

بوطیقای شهر (۹۴)

پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه انبوه، انبوهی که دائما دوباره آغاز می‌شود، ظاهرا گاه به مکان‌هایی که دیگران از آن‌ها گذر کرده‌اند بازمی‌گردد، گویی بخواهد از سنتی پیروی کند، گویی بخواهد چیزی را که به نفع خود اوست دنبال کند. در…