مرور برچسب

خمرهای سرخ

گفتارهای عمومی(۱۲۸): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:خمرهای سرخ

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 15 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…