مرور برچسب

خلاقیت و هنر

یک عمر تلاش فرهنگی، پیشگفتار ناصر فکوهی برای بهروز غریب پور

انتشار کتاب بهروز غریب پور به روایت ناصر فکوهی، نشر گهگاه، 1402 بهروز غریب‌پور زاده سال 1329 در سنندج است. مردی آرام، جدی  پایبند به  تبار کُرد خویش و عاشق فرهنگ ملی و  کهن ایران. در نگاه نخست و دیدارهای اولیه، به سختی  صمیمی می‌شود و…