مرور برچسب

خرده‌فرهنگ

خرده‌فرهنگ‌های «اقلیتی» و سبک زندگی

خرده‌فرهنگ‌های «اقلیتی» و سبک زندگی روند ها و چشم اندازها در ایران ناصر فکوهی چکیده: جهانی‌شدن روند متناقض مدرنیته را تشدید کرده و آن را درون فرایندی متقابل از همگن‌سازی‌ها و ناهمگن‌سازی‌های هویتی – جماعتی  وارد نموده است. اثر…