مرور برچسب

حکومت

به هر قیمتی مخالف بودن، معنایی ندارد

گفت و گوی اعتماد آنلاین با مدیر موسسه ی انسان شناسی و فرهنگ / مصاحبه گر: سعید شمس روزمرگی پاشنه آشیل فروپاشی نظام‌های سیاسی است/ اپوزیسیون خشن و رادیکال به حاکمان مستبد بعدی تبدیل می‌شوند/ اپوزیسیون در خدمت دشمنان دولت‌‌ها قرار می‌گیرد/…